Rabu, 25 Juli 2018

ORANG 'ALIM ( BERILMU ) TAPI. MUNAFIQ

" Umar ra, berkata; "Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan di antara hal yg aku khawatirkan terhadap umat ini adalah orang munafik yang Alim'.
mereka bertanya, 'Bagaimana orang Munafik yang Alim,? Dia berkata, Alim dalam lidahnya dan bodoh dalam Hatinya.,

" Rasulullah saw bersabda; "Sesungguhnya manusia yang paling erat siksaanya pada hari kiamat adalah orang alim yang AllAH tidak memberi manfaat kepadanya dengan ilmunya."

" Rasulullah saw,bersabda; ' Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, 'Ilmu adalah gudang, kuncinya adalah bertanya, ingat, maka
bertanyalah kalian,? Sebab Di beri pahala dalam ilmu empat Orang; 'Orang yang bertanya, 'Orang pandai, 'Orang yang mendengarkan, dan Orang yang menyintai mereka bertiga."

" Rasulullah saw bersabda; "Dan jangan sekali kali kamu belajar ilmu untuk membanggakan diri dengannya, kepada para ulama untuk berdebat dengannya kepada orang orang bodoh dan untuk menghilangkan denganya wajah wajah manusia kepadamu, Barang siapa yang melakukan itu, Maka dia dalam Neraka"

" Rasulullah saw bersabda; "Barang siapa yang menyembunyikan sebuah ilmu yang ada di sampingnya, maka AllAH mengendalikannya dengan kendali dari Api neraka.

" Usamah bin zain berkata" Aku mendengar Rasulullah bersabda; 'Akan didatangkan seorang alim pada hari kiamat, lalu dilemparkan ke dalam neraka,
Terburailah usus ususnya,lalu dia berkeliling dengan menyeretnya sebagaimana seekor keledai beputar membawa penggilingan,
Berkerumunlah penghuni Neraka padanya dan mereka berkata' "Mengapa Engkau ini? 'Dia berkata, "Aku telah memerintahkan kebaikan dan Aku sendiri tidak melakukannya"

" Firman AllAH ta'ala; 'Sesungguhnya orang orang munafik itu (di tempatkan) pada tingkatan paling bawah dari neraka" (QS An Nisa 145) 

Naudzubillahi min dzaliq.